goroskopԱՂԵՂՆԱՎՈՐ 23.11 - 21.12

Բարեհաջող թվեր - 3, 4, 9

Բարեհաջող օր - հինգշաբթի

Անհաջող օր - չորեքշաբթի

Լավ զուգընկերներն են - Այծեղջյուր, Ջրհոս, Առյուծ, Կշեռք, Կարիճ, Խոյ

Վատ զուգընկերներն են - Ձկներ, Կույս, Երկվորյակներ

Քար- փիրուզ

Մետաղ- ցինկ

Թալիսման- նալ

Ծաղիկ - տերեփուկ


ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ 22.12 - 20.01

Բարեհաջող թվեր - 3, 5, 7, 8, 14

Բարեհաջող օր - երեքշաբթի, շաբաթ

Անհաջող օր - երկուշաբթի, հինգշաբթի

Լավ զուգընկերներն են - Ջրհոս, Ձկներ, Ցուլ, Կույս, Կարիճ, Աղեղնավոր

Վատ զուգընկերներն են - Խոյ, Խեցգետին, Կշեռք

Քար - նռնաքար

Մետաղ - արճիճ

Թալիսման - սեւ կատու

Ծաղիկ - մեխակ


ՋՐՀՈՍ 21.01 - 19.02

Բարեհաջող թվեր - 2, 4, 8, 9, 11, 13

Բարեհաջող օր - չորեքշաբթի, շաբաթ

Անհաջող օր - կիրակի

Լավ զուգընկերներն են - Ձկներ, Երկվորյակներ, Խոյ, Կշեռք, Աղեղնավոր, Այծեղջյուր

Վատ զուգընկերներն են - Ցուլ, Կարիճ, Առյուծ

Քար- մեղեսիկ (ամեթիստ)

Մետաղ - անագ

Թալիսման- բանալի

Ծաղիկ - մանուշակ


ՁԿՆԵՐ 20.02 - 20.03

Բարեհաջող թվեր - 6, 7, 9, 11, 12dzkner

Բարեհաջող օր - երկուշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ

Անհաջող օր - չորեքշաբթի

Լավ զուգընկերներն են - Խոյ, Ցուլ, Խեցգետին, Կարիճ, Այծեղջյուր, Ջրհոս

Վատ զուգընկերներն են - Կույս, Երկվորյակներ

Քար - զմրուխտ

Մետաղ - ցինկ

Թալիսման - դիմակ

Ծաղիկ - նարգիզ


ԱՌՅՈՒԾ 23.07 - 23.08

Բարեհաջող թվեր - 1, 5, 9, 11

Բարեհաջող օր - կիրակի

Անհաջող օր - շաբաթ

Լավ զուգընկերներն են - Կույս, Կշեռք, Աղեղնավոր, Խոյ, Երկվորյակ, Խեցգետին

Վատ զուգընկերներն են - Ջրհոս, Ցուլ

Քար- ալմաստ

Մետաղ - ոսկի

Թալիսման - արծիվ

Ծաղիկ - քրիզանթեմ


ԿՈՒՅՍ 24.08 - 23.09

Բարեհաջող թվեր - 3, 5, 6, 12, 20, 27

Բարեհաջող օր - չորեքշաբթի

Անհաջող օր - հինգշաբթի, ուրբաթ

Լավ զուգընկերներն են - Կշեռք, Ցուլ, Կարիճ, Այծեղջյուր, Խեցգետին, Առյուծ

Վատ զուգընկերներն են - Աղեղնավոր, Ձկներ, Երկվորյակներ

Քար - մարմար

Մետաղ- պղինձ

Թալիսման- մորեխ

Ծաղիկ - կակաչ


ԿՇԵՌՔ 24.09 - 23.10

Բարեհաջող թվեր - 2, 6, 7, 8, 9, 15

Բարեհաջող օր - ուրբաթ, շաբաթ

Անհաջող օր - երեքշաբթի, կիրակի

Լավ զուգընկերներն են - Կարիճ, Աղեղնավոր, Ջրհոս, Երկվորյակներ, Առյուծ, Կույս

Վատ զուգընկերներն են - Այծեղջյուր, Խոյ

Քար- մարգարիտ

Մետաղ - բրոնզ

Թալիսման - գիրք

Ծաղիկ- մանուշակ


ԿԱՐԻՃ 24.10 - 22.11

Բարեհաջող թվեր - 4, 5, 8, 9, 10, 11, 21, 100, 666

Բարեհաջող օր - երեքշաբթի

Անհաջող օր - երկուշաբթի, ուրբաթ

Լավ զուգընկերներն են - Աղեղնավոր, Այծեղջյուր, Ձկներ, Խեցգետին, Կույս, Կշեռք

Վատ զուգընկերներն են - Ջրհոս, Ցուլ

Քար- բյուրեղապակի

Մետաղ - պողպատ

Թալիսման- կարիճ

Ծաղիկ - քրիզանթեմ


ԽՈՅ 21.03 - 20.04

Բարեհաջող թվեր - 4, 7, 9, 11

Բարեհաջող օր - երեքշաբթի, կիրակի

Անհաջող օր - ուրբաթ, շաբաթ

Լավ զուգընկերներն են - Ցուլ, Աղեղնավոր, Երկվորյակ, Ձկներ, Ջրհոս

Վատ զուգընկերներն են - Խեցգետին, Կշեռք, Այծեղջյուր

Քար- ալմաստ

Մետաղ - երկաթ

Թալիսման - մուրճ

Ծաղիկ - մանուշակ


ՑՈՒԼ 21.04 - 20.05

Բարեհաջող թվեր - 2, 4, 16cul

Բարեհաջող օր - երկուշաբթի, ուրբաթ

Անհաջող օր - երեքշաբթի

Լավ զուգընկերներն են - Երկվորյակ, Խեցգետին, Ձկներ, Կույս, Խոյ, Այծեղջյուր

Վատ զուգընկերներն են - Կարիճ, Առյուծ, Ջրհոս

Քար- փիրուզ

Մետաղ - պղինձ

Թալիսման- բու

Ծաղիկ- յասաման


ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ 21.05 - 21.06

Բարեհաջող թվեր - 3, 5, 12, 18

Բարեհաջող օր - չորեքշաբթի, կիրակի

Անհաջող օր - հինգշաբթի

Լավ զուգընկերներն են - Խեցգետին, Առյուծ, Ջրհոս, Խոյ, Ցուլ

Վատ զուգընկերներն են - Կույս, Աղեղնավոր, Ձկներ

Քար - ագաթ

Մետաղ - ոսկի

Թալիսման - օձ

Ծաղիկ - հասմիկ


ԽԵՑԳԵՏԻՆ 22.06 - 22.07

Բարեհաջող թվեր - 2, 4, 5, 8

Բարեհաջող օր - երկուշաբթի, հինգշաբթիrak

Անհաջող օր - երեքշաբթի, շաբաթ

Լավ զուգընկերներն են - Առյուծ, Կույս, Կարիճ, Ձկներ, Ցուլ

Վատ զուգընկերներն են - Կշեռք, Այծեղջյուր, Խոյ

Քար- զմրուխտ

Մետաղ - արծաթ

Թալիսման- սիրտ

Ծաղիկ- վարդ