livemarks sitemap
Հինգշաբթի, Նոյեմբերի 21, 2019
Հա­վա­տա­րիմ մնա­լով որ­դեգ­րած սկզբուն­քին` կնոջ նե­րու­ժը ըստ ար­ժան­վույն գնա­հա­տե­լուն, ինչ­պես նա­և տար­բեր ոլորտ­նե­րում հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի հա­սած կա­նանց փոր­ձի ներ­կա­յաց­ման ու փո­խանց­ման նպա­տա­կին ըն­դա­ռաջ` այս ան­գամ մեր զրու­ցա­կիցն է «Բի­լայն» ըն­կե­րու­թյան հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վար ԱՆՈՒՇ ԲԵՂԼՈՅԱՆԸ:

Մեր երկրում այսօր բիզնես իրականացնելը թերևս այդքան էլ հեշտ բան չէ, սակայն այն առավել հետաքրքիր ու ուշագրավ է դառնում, երբ այդ մեծ աշխարհ է ներխուժում կինը: Մեր իրականության մեջ բիզնեսը և կինը առաջին հայացքից անհամատեղելի են թվում, սակայն իրականում մեզ ապացուցում է մեկ այլ բան: Այն կին բիզնեսմենը, որին ցանկանում...

TOP 20

Վերջին մեկնաբանվածները

Նորություններ

Արդեն կրպակներում

Հումոր

humor

levgroup

poqrikner.am

poqrikner

Miss & Mister Z

miss-z

Коллекции КП

Մեր էջը Facebook-ում